γαμψός

-ή, -ό (AM γαμψός, -ή, -όν)
κυρτός, αγκυλωτός
αρχ.
(για πτηνά) ο γαμψώνυχος.
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. συνδέεται με το γνάμπτω* «κάμπτω, λυγίζω». Το απλό γαμψός προήλθε κατ' απόσπαση από το αρχαϊκό σύνθετο γαμψώνυξ < *γναμψωνυξ (πρβλ. και λειψός < λειψόθριξ ή λείψανδρος, αψύς < αψίθυμος, κοντός < κοντομάχος, κοντοβόλος κ.τ.ό.). Λιγότερο πιθανή φαίνεται η υπόθεση συμφυρμού τών γνάμπτω και κάμπτω].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • γαμψός — curved masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γαμψός — [гампсос] εκ. крючковатый, искривленный …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • γαμψός — ή, ό ο κυρτός, ο καμπύλος: Έχει γαμψή μύτη …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • γαμψά — γαμψός curved neut nom/voc/acc pl γαμψά̱ , γαμψός curved fem nom/voc/acc dual γαμψά̱ , γαμψός curved fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γαμψῶν — γαμψός curved fem gen pl γαμψός curved masc/neut gen pl γαμψόω make curved pres part act masc voc sg (doric aeolic) γαμψόω make curved pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) γαμψόω make curved pres part act masc nom sg γαμψόω make… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γαμψόν — γαμψός curved masc acc sg γαμψός curved neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γαμψοτέρους — γαμψός curved masc acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γαμψοῖο — γαμψός curved masc/neut gen sg (epic) γαμψόω make curved pres opt mp 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γαμψοῖς — γαμψός curved masc/neut dat pl γαμψόω make curved pres opt act 2nd sg γαμψόω make curved pres subj act 2nd sg γαμψόω make curved pres ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • γαμψοί — γαμψός curved masc nom/voc pl γαμψόω make curved pres subj mp 2nd sg γαμψόω make curved pres ind mp 2nd sg γαμψόω make curved pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.